PROJECT OFFICE

Address: Medizinische Universitaet Wien
Universitaetsklinik für Klinische Pharmakologie
Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Wien

Tel: +43 (0)1 40400 73748
Fax: +43 (0)1 40400 29980


christa_jankoMag. Christa Janko
Tel: +43 (0)1 40400 73748
     +43 (0)660 5480105
Nancy RoglerNancy Rogler, MA
Tel: +43 (0)1 40400 73748
     +43 (0)660 5676424

klaus_wassermannMag. Klaus Wassermann
Tel: +43 (0)1 40400 73749
     +43 (0)660 4625877
Pavel DallakianDr. Pavel Dallakian
Tel: +43 (0)1 40400 73749
     +43 (0)660 5676422


STEERING COMMITTEE MEMBERS